jongeren - Jan Bettgens: Relatie- en Gestalttherapie Den Bosch

Ga naar de inhoud

Jongeren 16 tot 24 jaar
In mijn praktijk werk ik veel met jongeren, misschien zoals  jij. Jongeren die het even niet meer zien zitten en dreigen vast te lopen. Wellicht herken je jezelf in een van de volgende situaties.

 • Op je school, met je studie of werk gaat het niet goed.
 • Je mist aansluiting met leeftijdsgenoten of je durft geen contact te maken.
 • Het is altijd zo druk in je hoofd dat je er gek van wordt.
 • Je wordt gepest en je weet niet zo goed waarom.
 • Je durft of kunt geen keuzen maken.
 • Je voelt je eenzaam of somber.
 • Je gebruikt veel wiet ook om je gevoelens van ongenoegen te dempen.
 • Je hebt de neiging je terug te trekken in je eigen wereld.
 • Je hebt het gevoel dat je ouders je niet begrijpen.
 • Je ouders zijn gescheiden en je pendelt tussen beiden. Dat geeft je veel onrust.
 • De sfeer is thuis zo gespannen dat je daar last van hebt.
 • Je hebt nauwelijks contact met je gescheiden vader/moeder. Het contact is erg vertroebeld.
 • Je twijfelt aan je seksuele geaardheid. Dat maakt je erg onzeker.
 • Je vraagt je af of je wel oke bent, of je mag zijn wie je bent?

Soms staan deze problemen op zichzelf. Soms roept het ene probleem weer een ander op. Soms ben je onvrijwillig in een nare situatie gekomen waar je geen oplossingen meer voor weet te bedenken. Als je dan ook nog de steun van ouders en vrienden moet missen,  kan je levenspad eruit zien als een kronkelend paadje vol hindernissen, terwijl je juist verlangt naar een mooie brede weg. De oplossingen zijn soms dichterbij dan je denkt. Je kunt ze niet altijd zelf bedenken. Ik loop graag met je mee om je te leren er net even anders naar kijken. Dan kun jij dat ook zelf toepassen en er voortaan anders mee omgaan.

Meer vragen dan antwoorden
En………. realiseer je ook dat er op jouw leeftijd meer vragen dan antwoorden zijn. Dat is heel gewoon. Je zit immers  in een ingewikkelde fase van je leven. Je bent niet echt kind meer, maar ook nog niet volwassen.  Je bent op zoek naar zelfstandigheid, toch heb je nog de steun of bevestiging van je ouders nodig.  Je lichaam verandert, je bent op zoek naar je eigenheid, je ontdekt steeds verder je eigen seksualiteit en die van de ander. Dat is allemaal heel spannend en dat kan veel vragen oproepen. Soms kan dat je onzeker maken: over jezelf, over anderen en wat die denken en vinden, bijvoorbeeld van jou.

De andere kant
Maar er is ook een andere kant. In deze fase van jouw leven valt er veel te ontdekken. Over wie jij bent. Wat jouw kwaliteiten zijn. Wat jouw mogelijkheden zijn. Waarin jij je onderscheidt  van de ander. En ook hoe jij meer zelfvertrouwen kunt  ontwikkelen. Dat wil ik graag samen met jou ontdekken.

Ouders
Soms is het fijn of zelfs noodzakelijk dat ook je ouders een of meerdere keren worden betrokken bij de sessies. Zeker als je het idee hebt dat je ouders je niet begrijpen. Ze zijn vaak te veel op het probleem gericht om nog naar andere oplossingen te kunnen kijken. Als therapeut kan ik soms oplossingen aanreiken die eerst niet mogelijk leken.

Terug naar de inhoud