werkwijze - Jan Bettgens: Relatie- en Gestalttherapie Den Bosch

Ga naar de inhoud


Intakegesprek
Relatietherapie begint met een intakegesprek. Dit gesprek is bedoeld om kennis te maken met elkaar, de hulpvraag te verkennen en een eerste indruk te krijgen of het mogelijk is om met elkaar te 'werken'.
In dit gesprek is er ook aandacht voor het gezin van herkomst, jullie leef- en werksituatie, relaties en gezondheidstoestand, omdat deze vaak een rol kunnen spelen bij de problemen.

Hoe lang duurt relatietherapie?

Hoe lang een traject duurt, is afhankelijk van jullie hulpvraag en van de  situatie. Kunnen jullie vooruit of wil je je relatie verdiepen? Het einddoel mag je zelf bepalen. Gemiddeld volstaan 6 tot 10 sessies van 75 minuten.
Als er sprake is van een crisis, is het verstandig om wekelijks te werken.
In principe moet een enkele sessie per 2 weken werkelijk voldoende zijn. Als het idee groeit dat je zelf verder kunt, worden de sessies verder uit elkaar gepland. De begeleiding kan worden afgerond, als je het idee hebt dat je op eigen kracht verder kunt.

Bij de volgende items laten we Jan zelf aan het woord.

Methode
"Als relatietherapeut kies ik voor ieder koppel de meest geschikte mix van methoden uit enkele proces- en ervaringsgerichte therapeutische richtingen, zoals de gestalttherapie, lichaamsgerichte therapie, contextuele therapie, familieopstellingen en sexual grounding  therapy.
Kenmerkend voor mijn stijl is dat niet de partners in therapie zijn, maar dat de ‘relatie’ of met een ander woord de ‘wisselwerking’ tussen beide partners in therapie is".

Waar ik me op richt
"Wanneer partners problemen hebben, is het onderlinge contact verstoord.
In relatietherapie geef ik veel aandacht aan:

  • hoe gaan beiden met elkaar om?

  • waar zitten de verschillen en overeenkomsten?

  • zijn er mogelijkheden en beperkingen?

  • wat bindt het paar en wat scheidt hen?

  • hoe kun je elkaar tegemoet komen zonder jezelf te verliezen?

  • hoe en wanneer ontstaat strijd en hoe kun je daar samen weer uitkomen?"


Succes!?
"Het succes van de begeleiding is voor een groot deel afhankelijk van jullie motivatie en inzet.
Belangrijk, niet in de laatste plaats, is het nakomen van afspraken."


Uiteindelijk bestaat de ander

niet zoals jij denkt dat hij is.

Of erger nog, zou moeten zijn.

Hij bestaat alleen als

de spiegeling,

de herkenning van een

aantal delen in jezelf.

Uit” Het Boek van Innerlijke Rijkdom”
T. van Loon en J. Drenthe

Terug naar de inhoud