kwaliteit - Jan Bettgens: Relatie- en Gestalttherapie Den Bosch

Ga naar de inhoud


Kwaliteit
Als je een therapeut zoekt, wil je graag weten of deze gekwalificeerd is en wat die kwalificatie inhoudt. Iedereen mag zich namelijk therapeut of coach noemen.
Op deze pagina vind je informatie over de beroepsorganisaties waarvan ik lid ben.

ECP
Ik ben geregistreerd lid van Europese Associatie voor Psychotherapie en in het bezit van het 'European Certificate of Psychotherapy'. Dit is gelijk aan het niveau van een GZ-psycholoog.

Verdere registraties

Ik ben ook geregistreerd lid van de:

  • Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT)

  • Europese Associatie voor Gestalttherapie (EAGT)
  • Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP)
  • Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)


Deze beroepsverenigingen waarborgen de kwaliteit van therapie en kennen hoge toelatings- en herregistratie-eisen. De zorgverzekeraars stellen steeds hogere eisen aan de kwalificaties van de therapeut. Het NAP-register is een kwaliteitsregister dat past binnen de ontwikkeling van deze eisen.

De NAP kent hoge toelatings- en herregistratie-eisen en voert een beleid waarmee de praktische kwaliteit van zijn geregistreerden voortdurend bewaakt en bevorderd wordt.

Beroepscode
Als lid van de NVAGT ben ik verplicht me te houden aan de beroepscode van de NVAGT.
De beroepscode met daarin vermeld de klachtenprocedure staat op de site van de NVAGT en ligt ook ter inzage bij mij. Wanneer je een klacht wilt indienen, kun je contact opnemen met het secretariaat van de NVAGT.


Geschillencommissie

Ik ben geregistreerd bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG). De SCAG is een professionele en deskundige, door het ministerie van VWS, erkende geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve zorg. Meer informatie vind je onder deze link.

Kwaliteitstoetsing
De praktijk neemt deel aan de Visitatieregeling = kwaliteitstoetsing van de beroepsvereniging NVAGT, conform de vereisten van de NAP (Nederlandse Associatie voor Psychotherapie).

Terug naar de inhoud