relatie PIT-stop - Jan Bettgens: Relatie- en Gestalttherapie Den Bosch

Ga naar de inhoud


Passie, Intimiteit en Tijd
PIT-stop staat voor passie, intimiteit en tijd. Misschien niet eens omdat er de laatste tijd wat ‘kraakt en piept’ of omdat er spanningen zijn, maar gewoon omdat je relatie je veel waard is.
Passie, Intimiteit en Tijd (in de vorm van kwaliteit en aandacht) zijn belangrijke pijlers in de relatie. Het is belangrijk om voortdurend naar deze afstemming in je relatie te zoeken. Het geeft een gevoel van rust om te weten wat er in het hoofd van je partner omgaat, dat je weet wat je bindt en hoe je samen de relatie kunnen verdiepen.

Uitwerking PIT-stop
Een PIT-stop is een eenmalig interactief interview van 2 uur.
Je kunt zelf aangeven op welke thema's onze aandacht gericht moet zijn.
In zo'n gesprek ga ik heel praktisch in een ontspannen sfeer met jullie aan de slag.

  • Samen onderzoeken we hoe jullie relatie er op dit moment voor staat,

  • verkennen we wat er bij jullie goed en ook minder goed ontwikkeld is,

  • staan we stil bij de partner-dynamiek ook wel wisselwerking genoemd

    en wat dat voor de relatie betekent,

  • ook brengen we in beeld welke verlangens en verwachtingen er zijn.


Zo'n gesprek verschaft inzicht bij beide partners over het eigen gevoel en gedrag en ook in dat van de ander.
Dat inzicht kan handvatten geven om bepaalde zaken te veranderen, zodat de relatie weer in een ander daglicht komt te staan. Ik geef ook aan welke mogelijkheden tot verdieping ik zie.

Vervolgafspraken?
Aan de hand van dit gesprek bekijken we of het zinvol is om een of meerdere vervolgafspraken te maken en natuurlijk ook wat jullie daarin zouden willen ontwikkelen.Kijk eens wat je leuk vond in de ander


toen je hem of haar ontmoette.

Het is precies datgene waar je

zelf iets hebt te ont-wikkelen,

te ont-dekken.

Het is de wet van de polarisatie,

van de tegengestelden,

die elkaar aantrekken.


Uit” Het Boek van Innerlijke Rijkdom”
T. van Loon en J. Drenthe


Terug naar de inhoud